Claustre de professors

EQUIP INFANTIL

4t A Jero Adrover

4t B Lita Vallespir

5è A Carme Bauzá

5è B Aina Román

6è A Catalina Inés Galmés

6è B Teresa Moya

Coordinadora Fina Cecilia

Suport Mireia Huerta

PRIMÀRIA

1rA Nita Pineda                                    1rB Sandra Aragües

2nA Àngels Vidaña                              2nB Tonyi Adrover           

3rA Estíbaliz Camacho                        3rB Len Bisquerra

4tA Lali Valdés                                     4tB Jose Baranda

5èA Conchita Álvarez                          5èB Jesús Están

6èA Jose Juan Vellibre                        6èB Malén Rosselló

ESPECIALISTES

Música Juan Miquel Seguí

EF Luis Forteza / Jose Juan Vellibre

Anglès Malen Rossello / Remedios Crespo / Conchita Alvarez / Xisca Henales

Religió Josep A. Bonilla

EQUIP DE SUPORT

Atenció a la diversitat Paquita Romera

Pedagogia terapèutica Laura Covas /Victòria Romaguera

Audició i Llenguatge Marta Costa