Claustre de professors

EQUIP INFANTIL

4t A Teresa Moyà

4t B Catalina Inés Galmes

5è A Jero Adrover

5è B Lita Vallespir

6è A Carme Bauzá

6è B Aina Román

Coordinadora Fina Cecilia

Suport Cristina Morlà

PRIMÀRIA

1rA Àngels Vidanya                       1rB Tonyi Adrover

2nA Cristina Sansó                       2nB Sandra Aragües 

3rA Lali Valdés                                3rB Jose Baranda

4tA Estíbaliz Camacho                  4tB Len Bisquerra

5èA Jose Juan Vellibre                  5èB Malén Rosselló

6èA Conchita Álvarez                     6èB Jesús Están

ESPECIALISTES

Música Mª Àngels Castejón

EF Luis Forteza / Jose Juan Vellibre/ Jaume Bibiloni

Anglès Malen Rossello / Isabel Bover / Conchita Alvarez / Xisca Henales

Religió Josep A. Bonilla

EQUIP DE SUPORT

Atenció a la diversitat Paquita Romera

Pedagogia terapèutica Laura Covas / Elisa Bordoy / Lorena Torrente

Audició i Llenguatge Magui Ibarra