Claustre de professors

EQUIP INFANTIL

4t A Jero Adrover

4t B Rosa Fernández

     4t C Omayra Fiol

5è A Fina Cecilia

5è B Aina Román

     5è C Sonia Sebastian

6è A Teresa Moyà

6è B Catalina I. Galmés

     6è C Lita Vallespir

PRIMÀRIA

1rA    Àngels Vidaña                1rB    Tonyi Adrover               1rC Marga Zanoguera / Elena Prieto

2nA  Sandra Aragües              2nB Isabel Bover                    2nC Laura Covas

3rA   Lali Valdés                       3rB Jose Baranda                  3rC Margalida Salamanca

4tA   Len Bisquerra                 4tB Cristina Serra/Xisca Nadal   4rC  Beatriz Algarra

5èA  Jose Juan V. /Nuria G.    5èB Mª José Parra                  5eC Paquita Romera

6èA  Conchita Álvarez               6èB Jesús Están                     6èC Fausti Lancharro

ESPECIALISTES

Música Mª Àngels Castejón

EF Luis Forteza

Anglès Malen Rossello / Xisca Henales

Religió Josep A. Bonilla

EQUIP DE SUPORT

ATE Eva Vera / Angèlica Gayà