Claustre de mestres 22-23

EQUIP INFANTIL

4t A Mª Àngels Martorell

4t B Lita Vallespir

5è A Catalina Inés Galmés

5è B Teresa Moyà

6è A Jero Adrover

6è B Rosa Fernández

             Coordinadora: Fina Cecilia

             +2 infantil: Aina Roman / Fabiola Castro/ Roser López

PRIMÀRIA

1rA  Ángels Vidaña                        1rB Tonyi Adrover

2nA  Sandra Aragües                       2nB Nuria Garrido         

3rA   Jose Baranda                           3rB Malén Rosselló

4rA   Lali Valdés                                 4rB Sara González   

5èA  Mª José Parra                            5èB Maria Vega             

6èA  Conchita Álvarez                      6èB Miquel Artigues              6èC Jose Juan V.    

                    +1 Primària Abraham Hernández / Jesús Están

ESPECIALISTES

Música Marga Crespí

EF Jose Juan Vellibre / Joan Carles Gregorio /Joan Miquel Serra

Anglès Maria Guitart / Xisca Henales

Religió Josep A. Bonilla

EQUIP DE SUPORT

              PT Emilio Martinez / Mari Hoyo / Isabel Pol

              AL  Joana Maria Garcia / Jaume Ballester

ATE Eva Vera / Angèlica Gayà / Llum

              ORIENTADOR Tomeu Quetglas