Claustre de mestres 21-22

EQUIP INFANTIL

4t A Catalina Inés Galmés

4t B Teresa Moyà

5è A Jero Adrover

5è B Rosa Fernández

6è A Teresa Moyà

6è B Fina Cecilia

             Coordinadora: Lita Vallespir

             +2 infantil: Carme Trujillo

PRIMÀRIA

1rA  Sandra Aragües                        1rB Nuria Garrido

2nA  Àngels Vidaña                          2nB Tonyi Adrover         

3rA   Len Bisquerra/Elena Prieto     3rB Isabel Bover

4rA   Lali Valdés                                4rB Jose Baranda   

5èA  Conchita Álvarez                      5èB Marga Bover                5èC  Jesús Están

6èA  Jose Juan V.                              6èB Mª José Parra                 

ESPECIALISTES

Música Mª Àngels Castejón

EF Luis Forteza/ Jose Juan Vellibre / Cristina Serra /Joan Miquel Serra

Anglès Malen Rossello / Xisca Henales

Religió Josep A. Bonilla

EQUIP DE SUPORT

              PT Laura Covas / Marga Zanoguera

              AL  Margalida Salamanca / Jaume Ballester

ATE Eva Vera / Angèlica Gayà /Llum

              ORIENTADOR Tomeu Quetglas