Consell Escolar

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: JOAN MIQUEL SERRA

CAP D’ESTUDIS: EMILIO MARTÍNEZ

SECRETARI: MIQUEL A. ARTIGUES

REPRESENTANTS PROFESSORAT

REPRESENTATS PARES I MARES

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT