Equip Directiu

 

Director

Joan Miquel Serra

Cap d’estudis

Emilio Martínez

Secretari

Tomeu Quetglas