Calendari escolar

El curs escolar 2023-2024 començarà dia 11 de setembre i acabarà el 21 de juny

El curs tendrà 176 dies lectius.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2023 fins al 5 de gener de 2024 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 28 de març al 5 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional)

Dia 1 de novembre  de 2023 (Dia de Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2024 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada)


Dies no lectius triats pel centre (aprovats pel Consell escolar de dia 25/10/2023)

7 desembre de 2023, 4 de març, 2 i 3 de maig de 2024

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2023-2024, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2023-2024, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.
Així mateix els centres poden establir dos dies festius de lliure disposició. Han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l’inici de curs, un cop hagin estat aprovats.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.