Metodologia i Avaluació

Avaluació competencial

Què entenem per avaluació competencial?