Reunions

3 anys: 6 de setembre, a les 09'30h.


Els dies destinats a reunions amb famílies són els dijous, de 14h a 15h. Cal concertar la cita, ja sia per la família o pel tutor/a.


Per concertar una cita podeu cridar al telèfon 971 79 51 70, o mitjançant correu electrònic ceipblanquerna@educaib.eu i sol·licitar una cita, indicant les vostres dades, del vostre fill/a i indicant el motiu i la persona amb qui necessitau reunir-vos. Per favor, per no destorbar l'organització diària, respecteu aquest protocol i no vengueu sense cita donada, moltes gràcies.