Arquitectura Infantil

L’ambient d'arquitectura s'ubica a l’edifici de primària a un espai habilitat devora el menjador escolar. Es comparteix amb infants de primer cicle de primària.


És un espai on poder explorar, crear, manipular, experimentar, construir, classificar,…, amb diferents tipus de material.  Prèviament poden pensar què volen fer o construir, per després portar-ho a la pràctica (a més poden fer un esbós d’allò que volen crear o un dibuix final de com els hi ha quedat la creació). 

Es desenvolupen, entre d’altres, a partir de la manipulació d’objectes, la motricitat fina i la motricitat gruixada, habilitats matemàtiques, relacions espacials topològiques i projectives, aspectes vinculats amb les ciències físiques (gravetat, estabilitat, interacció de forces, etc), representació simbòlica (construccions d’escenaris) i interacció verbal i treball cooperatiu durant el joc.

Ocasionalment incorporarem propostes diferents que seran opcionals.