Art Primària

Com va dir Ken Robinson,”molts dels reptes que caracteritzen la vida estan marcats per la imaginació i les nostres ambicions. Aquesta no és una època en la que ens podem permetre el luxe d’abandonar les nostres capacitats. Hem d’invertir en creativitat”.


Es tracta de crear un espai adient per fomentar l’expressió més lliure i creativa dels infants amb diversitats de materials plàstics.

Ocasionalment incorporarem propostes diferents que seran opcionals.