Emocions

“En aquest taller aprendrem quines són les emocions, les posarem nom i prendrem consciència d’aquestes. Desenvoluparem estratègies per afrontar de manera eficient els reptes propis del dia a dia, de forma positiva i optimista”.


La manera de participar serà eminentment vivencial i pràctica, mitjançant dinàmiques tals com cercles de diàleg, restauratius, role playing.