Experimentació Infantil

A través d’aquest ambient, els infants poden treballar la ciència, tots els seus sentits, l’art, la constructivitat…potenciant així la imaginació i la capacitat creativa a través de materials diversos.

També es pretén que els infants reflexionin i entenguin el procés a l’hora de crear, cultivar, tenir cura, etc,.. a l’hora que va construint el seu propi aprenentatge.