Experimentació Primària

IMG_3745.MOV

A primer cicle, els alumnes tindran l’oportunitat de investigar i aprendre de manera significativa aspectes relacionats amb les ciències. Les propostes educatives contribueixen a desenvolupar cada una de les competències clau i les competències específiques sobretot de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. A més, els alumnes hauran de treballar en equip per dur endavant els experiments, així com respectar i valorar totes les opinions.

A segon i tercer cicle es realitzararan activitats en equip a partir d’un guió de treball. Mitjançant l’observació i la reflexió, els alumnes hauran de plantejar hipòtesis que puguin respondre a les qüestions plantejades. Amb l’experimentació i la manipulació acurada del material de laboratori comprovaran l’exactitud de les seves previsions.

Tot això quedarà a un quadernet d’experiments i es farà una avaluació per part del professor i una coavaluació.