Exterior Infantil

Aquest ambient està ubicat al jardí, “el bosquet” que està situat a la part de davant de l'entrada de primària.

Ha estat proposat per poder desenvolupar diferents activitats per potenciar capacitats d’observació i experimentació directa amb la natura.

Pretén fomentar l’observació directa de la natura (aigua, terra aire..) i els diferents elements  i ser conscients dels canvis que podem provocar sobre  els amb diferents materials.

Mitjançant el joc, també se pretén fomentar el treball col·laboratiu entre  grups de diferents edats, i que el respecte, i les relacions socials  siguin  un pilar fonamental per aprendre  conjuntament i afavorir cada vegada més l’autonomia dels infants.