Matemags - robòtica

VID_20221214_110811.mp4

Es tracta d’un ambient que es desenvolupa a tots els nivells d’educació primària. Amb les diferents propostes d’aquest ambient pretenen desenvolupar habilitats matemàtiques com l’enginy, raonament, estratègia, lògica, creativitat, atenció, memòria visual i concentració.

Aprenen a pensar, a practicar l’assaig/error tot superant reptes que els introdueixen al llenguatge de programació.


El material presentat i la seva disposició fomenten la comunicació i la relació entre els companys, provocant la seva curiositat i desenvolupant la seva propia creativitat.