Revista

L’objectiu d’aquest ambient és recollir els esdeveniments i el dia a dia de l’escola. Cada grup que passa per l’ambient elaborarà una petita revista digital  que es posarà a l’abast de tota la comunitat educativa.

S’emprarà l’aplicació digital Book Creator.

Es fomentarà el treball col·laboratiu, les relacions socials i la millora de l’expressió escrita i comunicativa en general.