Simbòlic Infantil

En aquest ambient els infants poden desenvolupar el joc simbòlic a partir de diverses propostes de joc: la cuineta, el mercat, la casa,... 

D’aquesta manera els infants interaccionen entre si i reprodueixen escenes de la vida quotidiana.