PRESENTACIÓ

QUI SOM I QUÈ VOLEM ACONSEGUIR…

EL CEIP BLANQUERNA d’ Es Pont d’Inca

Som un Col·legi Públic d’educació Infantil i Primària del terme municipal de Marratxí, que ofereix ensenyament totalment gratuït arrelat a la nostra cultura i obert a la multiculturalitat. Atén alumnes des dels 3 als 12 anys. Disposa actualment de 6 unitats d’educació Infantil i 12 unitats de primària.

L’horari general és de 9 a 14 h.

Treballam per aconseguir una escola:

  • A on l’aprenentatge sigui actiu, crític, dialogant , participatiu i significatiu, fomentant valors de solidaritat, cooperació, igualtat i respecte.
  • Inclusiva, facilitant l’adaptació de tot l’alumnat amb diferents necessitats i oferir-ne la integració.
  • Que atén la diversitat a través de diferents metodologies didàctiques: agrupaments flexibles, desdoblaments, tallers de llengua…
  • Oberta i participativa amb bon clima de convivència i bones relacions institucioals i personals.
  • On l’ensenyament del català faciliti als nostres infants les competències en les dues llengües oficials de la nostra comunitat.
  • Amb ensenyament de la llengua anglesa a partir d’educació Infantil.
  • Ecoambiental i sostenible: amb consum responsable, reciclatge de residus, baixa contaminació acústica, reutilització de llibres i alimentació sana.
  • Que utilitza les tecnologies de la informació i comunicació en l’aprenentatge i en la gestió administrativa i econòmica del centre.