Documents de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC).

Pendent revisió 2019.

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (ROF).

Pendent

Curs 2020-21. Pendent revisió. 

Curs 2018-19. Pendent revisió.

PLA DE CONVIVÈNCIA I BENESTAR

Pendent revisió i aprovació.

PLA D'IGUALTAT I COEDUCACIÓ (PIC).

Pendent revisió i aprovació.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC).

Pendent revisió i aprovació.

PLA D'EMERGÈNCIES I EVACUACIÓ

Pendent