Documents de centre

Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Pendent revisió 2019.

Programació General Anual 2023-24

Aprovada pel Consell escolar dia 25/10/2023

Normes d'Organització, funcionament i Convivència (NOFIC).

Pendent

Curs 2020-21. Pendent revisió. 

Aprovat pel Consell escolar dia 25/10/2023

Curs 2018-19. Pendent revisió.

Pla de Convivència i Benestar.

Pendent revisió i aprovació.

Pla d'Igualtat i Coeducació (PIC).

Pendent revisió i aprovació.

Pla d'Emergències i Evacuació.

Pendent