Dades del centre

CEIP Blanquerna

Carrer des Caülls, 21

07141 Es Pont d'Inca

Telèfon: 971 79 51 70

Correu electrònic: ceipblanquerna@educaib.eu